Priser

Det samlede honorar omfatter sædvanlig forberedelsestid. Dansk Erhvervs Mediation kan forhøje honoraret, hvis der er brugt forberedelsestid udover det sædvanlige under forudsætning af, at parterne på forhånd har accepteret, at forberedelsestiden kan overstige, hvad der er sædvanligt.

Er der udpeget mere end én mediator forhøjes det samlede honorar med 50 % for hver yderligere mediator. Det samme gælder, hvis der er gennemført hastebehandling.

De oplyste priser er eksklusiv moms.

Sagens værdi op til 200.000 kr.

Fast pris 11.500 kr.

I mindre sager er erfaringen, at mediationen kan gennemføres indenfor 4 timer. Hvis mediationen med parternes accept varer længere betales 2.300 kr. pr. yderligere påbegyndt time.

Sagens værdi over 200.000 kr.

Fast pris 20.000 kr

Erfaringsmæssigt kan mediationer gennemføres indenfor 1 dag (8 timer). Hvis mediationen med parternes accept varer længere betales 2.300 kr. pr. yderligere påbegyndt time.

Hvis sagens værdi overstiger 1 mio. kr. betales et tillæg på 0,5 % af værdien udover 1 mio. kr.

Udlæg

Nødvendige eller aftalte udlæg, f.eks. lokaleleje, fortæring o.lign., i forbindelse med mediationen betales efter regning.

Hvis du har nogen spørgsmål, så ring endelig 21 80 40 81

Eller skriv til os på info@danskerhvervsmediation.dk

Du får forslag til tidspunkt for mediationen inden otte dage efter parternes henvendelse til DEM.

Mediationen er som udgangspunkt afsluttet samme dag og inden for een måned fra første henvendelse.

Hvis parterne har behov for det, tilbyder DEM en særlig hurtig behandling, hvor mediationen sættes i gang inden for 48 timer.