Dansk Erhvervs Mediation

DEM tilbyder et korps af kompetente mediatorer med mere end 30 års samlet relevant erhvervsjuridisk og forhandlingsteknisk erfaring.

DEM imødekommer erhvervslivets behov for hurtige og relationsbevarende løsninger. Hverken rets- eller voldgiftssager imødekommer det behov. Rets- og voldgiftssager optrapper tværtimod typisk konflikten gennem et årelangt, opslidende og ressourcekrævende forløb.

Tilmed koster mediation kun en brøkdel af, hvad det koster at gennemføre en rets-eller voldgiftssag.

Allerede her er gevinsten hjemme, men den helt store økonomiske fordel kommer, når du tillægger værdien af at bevare en kunde, en leverandør, en samarbejdspartner eller en medarbejder.

DEM løser mediationsopgaver for bygge- og anlægssektoren under Dansk Entreprise Mediation.

DEM tilbyder et korps af kompetente mediatorer med mere end 30 års samlet relevant erhvervsjuridisk og forhandlingsteknisk erfaring.

DEM er grundlagt af mediator, advokat Kim Egegaard i 2015.

Vi har specialiseret os i løsning af alle erhvervsrelaterede konflikter. Vi bor i København, men kommer gerne i hele landet.

kimegegaard_1

Eksempler på 3 sager

Markedsføringsloven

Mandag op imod jul blev jeg kontaktet af en faglig sammenslutning, som ønskede hjælp til at bilægge en konflikt mellem to af sammenslutningens medlemmer.

Det ene medlem havde gennem ti år opbygget en virksomhed baseret på egne koncepter og materialer. Medlemmet havde ca. et halvt år forinden taget et andet medlem i praktik, og praktikanten ønskede nu at åbne egen virksomhed inden for samme arbejdsområde. Medlemmet fandt, at praktikanten havde plagieret store dele af medlemmets materiale og truede med fogedsag. Praktikanten derimod fandt, at hans materiale var skabt af ham selv på eget idégrundlag, og ønskede som udgangspunkt ikke at ændre noget.

Vi mødtes torsdag eftermiddag. Efter 3,5 times forhandlinger havde parterne indgået en skriftlig aftale med hinanden, som gjorde, at begge parter kunne operere inden for samme arbejdsfelt i almindelig konkurrence med hinanden.

For begge parter var fordelen ved at undgå en lang og kostbar retssag indlysende.

dem_2
dem_1

Uvenskab i musikbranchen

Et velkendt dansk band havde gennem 3,5 år ligget i strid med hinanden, og bl. a. ført en række fogedsager mod hinandens udgivelser, titler, navne og krediteringer.

Det havde taget nogen tid overhovedet at få parterne til at acceptere et forsøg på at løse deres konflikt ved mediation, men til sidst lykkedes det at få et forhandlingsmøde i stand. Dagen begyndte kl. 9.00 og det føg med ukvemsord og udtryk som "polske lejemorder" etc.

Gemytterne blev dog hurtigt dæmpet, og vi kunne begynde at få afdækket, hvad konflikten reelt handlede om. Kl. 13.00 kunne parterne spise frokost sammen, og sidst på en lang dag, fik de strikket en aftale på plads, som betød, at de var enige om krediteringer på et udvalgt antal hits, og i det hele taget hvordan der kunne være plads til dem begge på den danske musikscene.

Efterveer af en virksomhedsoverdragelse

Køber af en virksomhed ønskede dels at slippe af med sælger, der var fortsat som konsulent i virksomheden, dels at slippe for at betale den sidste del af en aftalt earn-out.

Tvisten var klassisk, idet køber hævdede, at sælger havde oversolgt virksomheden, medens sælger mente, at køber var doven og hverken passede den kundekreds, som sælger havde bygget op eller udnyttede det betydelige potentiale, som sælger ikke selv havde haft ressourcer til at tage fat på inden generationsskiftet.

Sælger var under mediationen repræsenteret af en virksomhedsmægler, mens køber var repræsenteret af advokat. Mægleren og advokaten havde gennem lang tid og mange skriverier forud for mediationen forsøgt at nå til enighed, men det trak meget alvorligt op til en retssag om en lang række spørgsmål. I virksomhedsoverdragelsesaftalen var der imidlertid indbygget en mediationsklausul, og derfor opsøgte parterne en mediator.

Det var heldigt for parterne, som, under mediators vejledning, i løbet af en god lang dag nåede til enighed om alle udestående spørgsmål, som blev nedskrevet i en aftale udarbejdet af mægler og advokat.

dem_3