Dansk Erhvervs Mediation

Moderne konflikthåndtering for virksomheder

Mediation er relationsbevarende konfliktløsning, som frigiver ressourcer i din virksomhed.

Dansk Erhvervs Mediation

Den bedste løsning

Fordi du selv har været med til at løse konflikten. Ingen dommer eller voldgiftsret har trukket et resultat ned over dit hoved.

En hurtig løsning

Det vil oftest kun være parternes kalendere, som sætter tempoet i en mediation. Vi træder til med kort varsel. Retssager kører i årevis.

En billig løsning

De fleste konflikter kan løses på en halv eller hel dag. Mediation koster, hvad der svarer til blot renterne i en retssag om 100.000 - 200.000 kr.

Om DEM

Bag DEM står advokat Kim Egegaard, som har mere end 30 års erfaring med løsning af erhvervsjuridiske tvister fra fogedret til Højesteret.

Bag DEM står advokat Kim Egegaard, som har mere end 30 års erfaring med løsning af erhvervsjuridiske tvister fra fogedret til Højesteret.

Kim Egegaard blev uddannet og certificeret mediator hos bl. a. Pia Deleuran i 2006, og har løbende opdateret sine færdigheder hos bl. a. den internationalt kendte mediator Lawrence Kershaw.

 

kimegegaard_1

Mediation løser knuden op i stedet for at skære rebet over. Mediation skaber bedre løsninger baseret på forretningsmæssige overvejelser og fokuserer ikke kun på juridiske argumenter.

signature

Hvis du har nogen spørgsmål, så ring endelig 21 80 40 81

Eller skriv til os på info@danskerhvervsmediation.dk

Du får forslag til tidspunkt for mediationen inden otte dage efter parternes henvendelse til DEM.

Mediationen er som udgangspunkt afsluttet samme dag og inden for een måned fra første henvendelse.

Hvis parterne har behov for det, tilbyder DEM en særlig hurtig behandling, hvor mediationen sættes i gang inden for 48 timer.