Moderne konfliktløsning for virksomheder

Kvalitetsløsninger, hurtigt, billigt

Mediation er relationsbevarende konfliktløsning, som frigiver ressourcer i din virksomhed

Moderne konfliktløsning for virksomheder

Kvalitetsløsninger, hurtigt, billigt

Mediation er relationsbevarende konfliktløsning, som frigiver ressourcer i din virksomhed

Dansk Erhvervs Mediation
DEM tilbyder et korps af kompetente mediatorer med mere end 30 års samlet relevant erhvervsjuridisk og forhandlingsteknisk erfaring.
1-icon

Den bedste løsning

Fordi du selv har været med til at løse konflikten. Ingen dommer eller voldgiftsret har trukket et resultat ned over dit hoved.
2-icon

En hurtig løsning

I de fleste tilfælde vil det kun være parternes kalendere, som sætter tempoet i en mediation. Vi kan træde til med 48 timers varsel. Retssager kører derimod i årevis.
3-icon

En billig løsning

Tid er penge. Langt de fleste konflikter kan løses på en halv eller en hel dag. Mediation koster, hvad der svarer til blot renterne i en retssag om 100-200.000 kr.

Dansk Erhvervs Mediation

DEM-entreprise DEM imødekommer erhvervslivets behov for hurtige og relationsbevarende løsninger.
Hverken rets- eller voldgiftssager imødekommer det behov. Rets- og voldgiftssager optrapper tværtimod typisk konflikten gennem et årelangt, opslidende og ressourcekrævende forløb.

Tilmed koster mediation kun en brøkdel af, hvad det koster at gennemføre en rets-eller voldgiftssag.

Allerede her er gevinsten hjemme, men den helt store økonomiske fordel kommer, når du tillægger værdien af at bevare en kunde, en leverandør, en samarbejdspartner eller en medarbejder.

DEM løser mediationsopgaver for bygge- og anlægssektoren under Dansk Entreprise Mediation.