Mediation

Hvad er mediation og hvordan kommer jeg i gang?

mediation_2b

Mediation er en moderne, dialogbaseret, frivillig måde at løse konflikter på. En neutral person, en professionel  mediator, hjælper parterne i en konflikt til selv at nå frem til netop den løsning, som begge parter kan se fornuften i.

Derfor skaber mediation holdbare løsninger, hvor parterne selv har skabt resultatet, som derfor opleves meget tilfredsstillende.

Mediation løser knuden op i stedet for at skære rebet over. Mediation skaber bedre løsninger baseret på forretningsmæssige overvejelser og fokuserer ikke kun på juridiske argumenter.v

Ret henvendelse til Dansk Erhvervs Mediation pr. tlf., brev eller e-mail med:

  • En kort beskrivelse af, hvad konflikten handler om.
  • Navn, adresse, mv. for konfliktens parter.

Det er hensigtsmæssigt, hvis parterne sammen henvender sig til DEM, men det er ikke et krav. DEM skaber gerne kontakten til den anden part eller de andre parter.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt venligst DEM på telefon 21 80 40 81 eller pr. e-mail info@danskerhvervsmediation.dk.

Det er gratis.

mediation_3

Hvor en retssag eller en voldgiftssag ofte varer flere år, som tit i sig selv forværrer konflikten, kan en mediation i langt de fleste tilfælde være afsluttet tilfredsstillende på under én måned.

signature

Hvorfor mediation? En håndfuld gode grunde.

Parterne er i centrum. Advokaterne overtager ikke styringen af konflikten, men de kan også i en mediationsproces være gode at have ved hånden. En dommer presser ikke et resultat ned over parternes hoveder. Parterne finder med mediators hjælp selv den skræddersyede løsning, som netop de har behov for i den givne situation.

Mediation foregår i absolut fortrolighed. Der er ingen offentlige møder, der tages ikke referat af forhandlingerne, og der offentliggøres ikke noget resultat. Ingen behøver nogensinde vide, at der har været en konflikt. Parterne er selv helt herrer over, hvad de ønsker at meddele omverdenen.

Hurtig hjælp er, også når det gælder konfliktløsning, dobbelt hjælp. Hvor en retssag eller en voldgiftssag ofte varer flere år, som tit i sig selv forværrer konflikten, kan en mediation i langt de fleste tilfælde være afsluttet tilfredsstillende på under én måned. Er behovet der, kan mediator stille op i løbet af 48 timer.

Skal samarbejdet i ejerkredsen, i bestyrelsen, med en medarbejder eller med en kunde eller en leverandør reddes, er chancerne herfor mange gange større, når konflikten tages i opløbet, og søges løst ved dialog på det lavest mulige konfliktniveau.

Mediation gennemføres for meget lave omkostninger. En mediation som strækker sig over en god lang dag koster typisk kr. 20.000 + moms, som parterne deler. Visse forsikringsselskaber dækker mediation over retshjælpsforsikringsdækningen.

Hvordan gennemføres en mediation?

mediation_4

Mediation gennemføres ved typisk kun ét møde, hvor parterne deltager sammen med mediator. Flere møder kan naturligvis arrangeres efter behov. Parterne kan vælge at møde selv, men bestemmer helt selv om, de vil medbringe deres rådgivere. Ofte kan det være tilstrækkeligt blot at sikre sig, at ens rådgiver er til rådighed pr. telefon.

Mediationen kan tilrettelægges på mange måder, men det er vigtigt at understrege, at parterne ikke presses ind i et bestemt forløb. Som regel indledes mediationen med, at mediator drøfter rammerne for mediationen med parterne, og såvel mediator som parterne underskriver en aftale om, hvordan mediationen skal forløbe.

Parterne redegør på skift for deres opfattelse af konflikten. Under mediators ledelse vil parterne herefter typisk klarlægge behov og interesser i den konkrete sammenhæng.

Der opstilles en række løsningsforslag. Der er ingen snævre rammer for procedurer, som skal følges. Ingen løsningsforslag som ikke kan fremsættes, og alle forhold kan inddrages i processen. Parterne udvælger selv de elementer, som til sidst finder vej til den aftale, der afslutter mediationen.

Mediator har mulighed for undervejs at afholde separate møder med hver af parterne. Sådanne møder vil ofte kunne bidrage til løsninger på ellers fastlåste konflikter.

I forhold til retssagsbehandling og tilsvarende former for konfliktbehandling er mediation hurtig, smidig og fortrolig. Mediation er netop kendetegnet ved at være en hurtig og effektiv form for konfliktløsning.

Hvis du har nogen spørgsmål, så ring endelig 21 80 40 81

Eller skriv til os på info@danskerhvervsmediation.dk

Du får forslag til tidspunkt for mediationen inden otte dage efter parternes henvendelse til DEM.

Mediationen er som udgangspunkt afsluttet samme dag og inden for een måned fra første henvendelse.

Hvis parterne har behov for det, tilbyder DEM en særlig hurtig behandling, hvor mediationen sættes i gang inden for 48 timer.